Bước 1: Đầu tiên, các bạn bấm *110# để xem thông tin về mạng điện thoại mình.Thành công thì nó sẽ hiện ra bảng Thuê bao:0948238639Loại : VINACARD ( hoặc Vina gì đó tùy theo bạn sử dụng ) Ngày hoạt động : không quan trọng, Khuyến Mãi: không quan trọng.
Bước 2: Nó sẽ xảy ra 2 trường hợp.
Nếu loại của bạn đang là VinaText, VinaDaily,VinaXtra,Vina365 thì bạn soạn tin nhắn VinaCard gửi 900.Sau đó vài phút hết thống sẽ trả lại tin nhắn phản hồi và bạn soạn tiếp chữ YES gửi 900.Khi thành công thì nó sẽ báo thời hạn sử dụng của bạn là 2 ngày( Khi thực hiện các thao tác trên thì Tài khoản của bạn phải dưới 10000 đồng ).
Nếu bạn đang là VinaCard thì soạn tin nhắn VinaXtra hoặc Vina gì đó cũng đc gửi 900.Sau đó vài phút hết thống sẽ trả lại tin nhắn phản hồi và bạn soạn tiếp chữ YES gửi 900.Đợi 24h sau Bạn lại soạn tin nhắn VinaCard gửi 900.

Sau đó vài phút hệ thống sẽ trả lại tin nhắn phản hồi và bạn soạn tiếp chữ YES gửi 900.Khi thành công thì nó sẽ báo thời hạn sử dụng của bạn là 2 ngày( Khi thực hiện các thao tác trên thì Tài khoản của bạn phải dưới 10000 đồng )
Kết quả: Nếu thành công tài khoản chính của bạn sẽ có :150 và Khuyến mãi là 10000 đồng.
Lưu ý: Đầu số 0127 không hack được và 1 đều nữa Khi đã chuyển đổi thành công sang VinaCard và báo hạn sử dụng là 2 ngày. Ví dụ: Hôm nay là ngày 14/5/2010 và hết hạn là 16/5/2010 thì nó sẽ + tiền cho bạn vào ngày 25 vào khoảng từ 8h30 đến 10h30'cái này bạn muốn có tiền dùng liên tục thì nên có ít nhất 3 sim.
Mỗi ngày ta hack 1 sim hôm sau ta hack sim khác nhưng kông phải sim hôm qua là được sim nào đã hack sau 3 ngày ta mới hack tiếp được.


Teya Salat