The Soda Pop

Hiệu ứng tuyết rơi
Ông già Noel tinh nghịch
Cây thông Noel
Phần mềm tạo những hiệu ứng tuyết rơi có ông già Noel cùng xe tuần lộc với tiếng nhạc “leng keng” khá thú vị trên Desktop
Trang trí desktop mùa Giáng Sinh với 6 công cụ Free