80s toys - Atari. I still have

Enter SamSung Wave (S8500) "dế" đầu tiên chạy hệ điều hành BADA. Giá tham khảo 8.5 đến 9.9Triệu
Iphone 4 làm nên cơn "Sốt" trên thị trường di động (có thể có giao diện tiếng Việt bởi HĐH IOS 4) Những mẫu đầu tiên về Việt Nam có giá trên 30 triệu
Enter Dế 12 "Chấm" đầu tiên của Nókìa
Enter Máy ảnh 2 màn hình đầu tiên trên Thế Giới (giá hiện nay khoảng 4 triệu đồng)
Enter Máy ảnh đầu tiên trên Thế Giới tích hợp cả 3 chức năng: GPS+Bluetooth+Wifi